Trong 0 25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử sắt


Hỏi ĐápBao nhiêu

0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử sắt?


Câu 71788 Thông hiểu

0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử sắt?


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

1 mol nguyên tử chứa 6.1023nguyên tử

Mol --- Xem chi tiết

...

0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử...

Câu hỏi: 0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao nhiêu nguyên tử sắt?

A

56 nguyên tử

B

3.1023nguyên tử

C 12 nguyên tử

D 1,5.1023nguyên tử

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Phương pháp

N =n.6.1023( nguyên tủ )

Giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

0,25 mol nguyên tử sắt có chứa : 0,25.6.1023 = 1,5.1023 nguyên tử

Đáp án D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài kiểm tra 45 phút số 3 (Có lời giải chi tiết)

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 - Hoá học