Trong 0,2 mol nguyên tử nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm


Hỏi ĐápBao nhiêu

Một mol nguyên tử Nhôm có chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm?


Câu 71774 Thông hiểu

Một mol nguyên tử Nhôm có chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm?


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Mol --- Xem chi tiết

...

Bài 6.12 trang 16 SBT Hóa học 10

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết số Avogađro N =6,022.1023
a) Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ?
b) Biết rằng 10 mol nhôm có khối lượng bằng 269,7 gam, hãy tính khối lượng mol nguyên tử của nhôm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số nguyên tử = N.n

b) khối lượng mol là khối lượng 1 mol nguyên tử

Lời giải chi tiết

a) 1 mol nhôm có 6,022.1023nguyên tử nhôm.
10 mol nhôm có : 6,022.1023.10 = 6,022.1024(nguyên tử nhôm)
b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm : MAl=269,7:10=26,97g/mol

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

 • Bài 6.13 trang 16 SBT Hóa học 10

  Giải bài 6.13 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Liti tự nhiên có hai đồng vị. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

 • Bài 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10

  Giải bài 6.14 trang 16 SBT Hóa học 10. Brom có 2 đồng vị : ({}_{35}^{79}Br) hàm lượng 50,7% ; ({}_{35}^{81}Br) hàm lượng 49,3% (so với tổng khối lượng của brom tự nhiên).

 • Bài 6.15 trang 16 SBT Hóa học 10

  Giải bài 6.15 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Tổng số các hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố X (thuộc nhóm VIIA) là 28. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó.

 • Bài 6.16 trang 16 SBT Hóa học 10

  Giải bài 6.16 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện:

 • Bài 6.11 trang 16 SBT Hóa học 10

  Giải bài 6.11 trang 16 sách bài tập Hóa học 10. Urani có hai đồng vị chính. Hãy cho biết số nơtron trong mỗi loại đồng vị đó.

 • Quảng cáo

  Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

  Báo lỗi - Góp ý