Unforeseen circumstances là gì


Hỏi ĐápLà gì

UCE: Hoàn cảnh bất khả kháng trừ


UCE có nghĩa là gì? UCE là viết tắt của Hoàn cảnh bất khả kháng trừ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hoàn cảnh bất khả kháng trừ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoàn cảnh bất khả kháng trừ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của UCE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài UCE, Hoàn cảnh bất khả kháng trừ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

UCE = Hoàn cảnh bất khả kháng trừ

Tìm kiếm định nghĩa chung của UCE? UCE có nghĩa là Hoàn cảnh bất khả kháng trừ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của UCE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của UCE bằng tiếng Anh: Hoàn cảnh bất khả kháng trừ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

UCE: Hoàn cảnh bất khả kháng trừ

Ý nghĩa của UCE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, UCE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hoàn cảnh bất khả kháng trừ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của UCE và ý nghĩa của nó là Hoàn cảnh bất khả kháng trừ. Xin lưu ý rằng Hoàn cảnh bất khả kháng trừ không phải là ý nghĩa duy chỉ của UCE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của UCE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của UCE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Unforeseen Circumstances Excepted

Ý nghĩa khác của UCEBên cạnh Hoàn cảnh bất khả kháng trừ, UCE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của UCE, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hoàn cảnh bất khả kháng trừ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoàn cảnh bất khả kháng trừ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

UCE định nghĩa:
 • E-Mail thương mại tự gửi
 • Đại học giáo dục thường xuyên
 • Uganda giấy chứng nhận giáo dục thi
 • Kinh nghiệm khách hàng duy nhất
 • Sử dụng trung tâm kỹ thuật
 • Hoàn cảnh bất khả kháng trừ
 • Giáo dục phổ quát Chastity
 • Đại học Consortium môi trường
 • Đại học Coopérative Européenne
 • Unité de Contrôle Electronique
 • Đại học College of Engineering
 • Đơn vị xây dựng động cơ
 • Trường đại học của Trung tâm Anh
 • Universidad Central del Este
 • Nhân viên bí mật... Thêm