Useful đọc là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ useful/ tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm useful/ tiếng Anh useful/
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ useful/

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

useful/ tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ useful/ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ useful/ tiếng Anh nghĩa là gì.


quảng cáo

Đầm váy sơ sinh bé gái tặng kèm quần 60.000 đ 75.000 đ (giảm 20%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới useful/

 • proportions tiếng Anh là gì?
 • uncoerced tiếng Anh là gì?
 • work surface tiếng Anh là gì?
 • hypoplastic tiếng Anh là gì?
 • caterwaul tiếng Anh là gì?
 • tartlets tiếng Anh là gì?
 • columniform tiếng Anh là gì?
 • accelerando tiếng Anh là gì?
 • praenomina tiếng Anh là gì?
 • vacationists tiếng Anh là gì?
 • planch tiếng Anh là gì?
 • encomiast tiếng Anh là gì?
 • retarded tiếng Anh là gì?
 • pteropodan tiếng Anh là gì?
 • pneumatology tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của useful/ trong tiếng Anh

useful/ có nghĩa là: Không tìm thấy từ useful/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng useful/ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ useful/ tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Không tìm thấy từ useful/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!