Vì sao máu ở mao mạch chủ chảy chậm hơn tĩnh mạch chủ


Hỏi ĐápVì sao

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?


Câu 5891 Thông hiểu

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?


Đáp án đúng: a


Phương pháp giải

Cấu trúc hệ mạch --- Xem chi tiết

...

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Ở mao mạch, máu chảy chậm hơn ở động mạch vì?

A. Tổng tiết diện của mao mạch lớn

Đáp án chính xác

B. Mao mạch thường ở gần tim

C. Số lượng mao mạch ít hơn

D. Áp lực co bóp của tim tăng

Xem lời giải