Vì sao những khu vực đô lại tập trung đông dân


Hỏi ĐápVì sao

1. Thực trạng dân cư trên thế giới phân bố không đều hiện nay

Giải thích vì sao có những nơi đông dân và nơi thưa dân

- Giữa các bán cầu: Dân cư tập trung đông đúc ở Bán cầu Bắc và bán cầu Đông.

- Giữa các lục địa: Dân cư tập trung đông đúc nhất ở lục địa Á và Âu, thưa thớt ở lục địa Úc.

- Giữa các khu vực:

+ Các khu vực đông dân: Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây Á,Khu vực Tây Âu, Trung Âu, Đông Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Trung Mĩ, Đông Nam Bra-xin.

+ Các khu vực thưa dân: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Châu Đại Dương, Bắc và Trung Á, Châu Phi (trừ đồng bằng sông Nin)...

TT - Đây là bài giải đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sáng 3-6-2010. Bài giải và phần nhận định này được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ phát hành ngày 4-6-2010.

MiexHejt.jpgPhóng toGiám thị kiểm tra cuốn Atlat của thí sinh trước khi mở đề thi môn địa tại hội đồng thi Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM sáng 3-6 - Ảnh: Như Hùng

ĐỀ THI .I. Phần chung cho tất cả thí sinh (8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm)

1. Nêu tóm tắt ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lý nước ta?

2. Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các quốc gia nào? Kể tên các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta?

3. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Cho biết tên sáu đô thị có số dân lớn nhất nước ta. Trong số đó, đô thị nào trực thuộc tỉnh?

b) Giải thích tại sao đô thị là nơi dân cư tập trung đông đúc?

Câu II. (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Sản lượng cao su Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam (đơn vị: nghìn tấn) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Năm

1995

2000

2005

2007

Sản lượng cao su

124,7

290,8

481,6

605,8

1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng cao su của nước ta theo bảng số liệu trên.

2. Nhận xét sự thay đổi sản lượng cao su nước ta giai đoạn 1995 - 2007.

Câu III. (3,0 điểm)

1. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung bộ.

2. Tại sao thủy lợi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển nôngnghiệp ở Đông Nam bộ?

II. Phần riêng - phần tự chọn (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm)

Trình bày những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động ngoại thương của nước ta từ sau đổi mới.

Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Thu nhập bình quân đầu người hằng tháng ở Ðông Nam bộ và Tây nguyên theo giá so sánh 1994 (đơn vị: nghìn đồng)

Năm

1999

2002

2004

2006