Video hướng dẫn giải - trả lời câu hỏi mục iii trang 71 sgk khtn 6 kết nối tri thức với cuộc sống


Bài TậpBài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
Ngô là cây kích thước lớn nhìn được bằng mắt thường, có nhièu bộ phận phức tạp do đó có thể thấy ngay ngô là sinh vật đa bào. Sự lớn lên của cây ngô chủ yếu là do sự tắng lên về số lượng các tế bào trong cơ thể (quá trình sinh sản của tế bào).

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu hỏi 1
  • Câu hỏi 1

Câu hỏi 1

Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên nhân sự lớn lên của sinh vật đa bào và sinh vật đơn bào khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Ngô là cây kích thước lớn nhìn được bằng mắt thường, có nhièu bộ phận phức tạp do đó có thể thấy ngay ngô là sinh vật đa bào. Sự lớn lên của cây ngô chủ yếu là do sự tắng lên về số lượng các tế bào trong cơ thể (quá trình sinh sản của tế bào).

Câu hỏi 1

Quan sát hình 20.3 và 20.4, thảo luận và trả lời câu hỏi:

a) Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?

b) Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương?

Phương pháp giải:

Quan sát hình

Lời giải chi tiết:

a) Sự sinh sản tế bào làm tăng số lượng tế bào, giúp cơ thể lớn lên (sinh trưởng) và phát triển, ngoài ra còn thay thế các tế bào già, các tế bào bị tổn thương trong quá trình sống hàng ngày.

b) Quá trình sinh sản tế bào giúp tăng lượng tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương.