Viết hàm de quy đếm số phần tử dương trong mảng


Một số bài luyện tập đệ quy với mảng một chiều

Bài 1: Tính tổng một mảng bằng đệ quy

 • Nếu mảng có 1 phần tử: tổng chính là giá trị phần tử đó.
 • Nếu mảng có n phần tử (n>1), ta tính tổng của (n-1) phần tử đầu, sau đó cộng vơi phần tử cuối cùng.
int Tong(int a[], int n) { if (n == 1) return a[0]; return Tong(a, n-1) + a[n-1]; }

Bài 2: Tìm giá trị max của một mảng bằng đệ quy

Tương tự như trên, ta có:

 • Nếu mảng có 1 phần tử: max chính là phần tử đó.
 • Nếu mảng có n phần tử (n>1), ta tìm max trong số (n-1) phần tử đầu, so sánh với phần tử cuối cùng để tìm ra max trên toàn mảng.
int Max(int a[], int n) { if (n == 1) return a[0]; if (Max(a, n-1) > a[n-1]) return Max(a, n-1); else return a[n-1]; }

Đoạn code trên có một điểm không tốt là hàm Max(a, n-1) được gọi 2 lần và chúng đều thực thi giống hệt. Và trong những mức đệ quy sâu hơn cũng xảy ra tình trạng này. Điều này là không nên, vì nó làm cho hàm đệ quy phải gọi càng nhiều lần hơn, do đó, ta chỉ nên gọi 1 lần và lưu giá trị max tạm trong một biến

int Max(int a[], int n) { if (n == 1) return a[0]; int tempMax = Max(a, n-1); if (tempMax > a[n-1]) return tempMax; else return a[n-1]; }

Bài 3: Viết hàm đệ quy xuất ngược một mảng

 • Nếu mảng có một phần tử, xuất nó ra.
 • Nếu mảng có n phần tử (n>1), xuất phần tử cuối cùng trước, sau đó gọi đệ quy xuất (n-1) phần tử còn lại.
void XuatNguoc(int a[], int n) { if (n == 1) printf("%d ", a[0]); else { printf("%d ", a[n-1]); XuatNguoc(a, n-1); } }

Bài 4: Đếm số lượng các phần tử phân biệt trong một mảng.

 • Nếu mảng có một phần tử, số phần tử phân biệt là 1.
 • Nếu mảng có n phẩn tử (n>1):
  • Đến số lượng phần tử phân biệt trong mảng (n-1) phần tử.
  • Kiểm tra xem phần tử a[n-1] có xuất hiện trong mảng trước hay không. Nếu có tăng số lượng thêm 1, ngược lại trả về số lượng ở trên.

– Ta cần viết một hàm IsInArray để kiểm tra xem giá trị k có xuất hiện trong mảng a hay không. Hàm này dùng để  hỗ trợ cho hàm DemPhanBiet. Hàm IsInArray dưới đây được viết dạng vòng lặp, nếu bạn muốn có thể tự cài đặt theo kiểu đệ quy. Tuy nhiên, đừng lạm dụng đệ quy quá nhé. Mình đang học thì có thể áp dụng cho quen thôi, không nên lạm dụng.

bool IsInArray(int a[], int n, int k) { for (int i = 0; i < n; i++) if (a[i] == k) return true; return false; } int DemPhanBiet(int a[], int n) { if (n == 1) return 1; int dem = DemPhanBiet(a, n-1); if (IsInArray(a, n-1, a[n-1]) == true) return dem; else return dem + 1; }

Em mới học đệ quy, thầy cho bài này thì phải giải đệ quy kiểu gì ạ, cách bình thường thì em làm được rồi ah!
Question: Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n (dùng đệ quy)

1 Like

// pseudo int count = 0; function soChuSo(n){ if (n<10) { return count++; } else { count++ return soChuSo(n/10); } }

đại khái là vậy, bạn check lại syntax & kết quả

1 Like

An_Nguyen:

giải đệ quy kiểu gì ạ

Muốn giải được thì phải hiểu thế nào là đệ quy.

Phân tích bài này chút nè.

 • Đầu tiên phải tìm được điểm dừng của đệ quy.
 • Tiếp đến là tìm được công thức đệ quy.

Tìm điểm dừng của đệ quy

Muốn tìm được thì phải dựa vào trường hợp đơn giản nhất. Tức n chỉ có 1 chữ số. Hay điều kiện dừng là n < 10. (đề cho n dương)

Vậy là có ngay cái if đầu tiên.

if (n < 10) return 1;

Tìm công thức đệ quy

Giả sử n có a chữ số. (a > 1)
Thì ta có [n / 10] có a - 1 chữ số.
Suy ra số chữ số của n là số chữ số của [n / 10] cộng thêm một.

Với [] là phép lấy phần nguyên.

Vậy là đã có được phần của còn lại của cái if ở trên.

return 1 + F([n / 10]);

Code

#include <iostream> int countDigits(int n) { if (n < 10 && n > -10) return 1; return 1 + countDigits(n / 10); } int main() { std::cout << countDigits(1234); return 0; }

P/s: Bonus cho n âm.

Mình góp ý cho bạn @DoTran1 chút xíu.

Bạn tích cực đóng góp cho DNH là tốt. Nhưng bạn nên đọc kỹ câu hỏi và suy nghĩ kỹ câu trả lời trước khi rep bài của một ai đó.

Còn nữa nếu bài đã có tag language của nó rồi thì bạn nên post code (nếu có) bằng ngôn ngữ mà chủ thread đã tag.

Với lại mỗi lần muốn sử dụng hàm soChuSo() của bạn lại phải đưa count về 0. Đó là chuyện phải làm bên trong hàm chứ không phải ngoài hàm.

P/s2

Đã lâu mình không post bài trên DNH. (do mải ôn thi.

)

7 Likes

thanks đã góp ý, tôi sẽ chú ý nhưng riêng trường hợp

Sherly1001:

post code (nếu có) bằng ngôn ngữ mà chủ thread đã tag

thì tôi nghĩ code bằng ngôn ngữ nào cũng như nhau á, bạn ý cần giải thuật hơn là ngôn ngữ.
Tôi k biết c++, vậy tôi có cần lên mạng đọc syntax của c++ để viết cho bạn ý k?

Sherly1001:

Với lại mỗi lần muốn sử dụng hàm soChuSo() của bạn lại phải đưa count về 0 . Đó là chuyện phải làm bên trong hàm chứ không phải ngoài hàm.

uk, đúng rùi, tôi sai

2 Likes

Home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy

RSS

Đếm số phần tử dương có trong mảng

int demduong (int a[], int n);

int demduong (int a[], int n)

{

       int dem = 0, i;

       for (i=0;i<n;i++)

       {

              if (a[i]>0)

                     dem ++;

       }

       return dem;

}

Đếm số phần tử âm có trong mảng

int demam (int a[], int n);

int demam (int a[], int n)

{

       int i, dem = 0;

       for (i=0;i<n;i++)

       {

              if (a[i]<0)

                     dem ++;

       }

       return dem;

}

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề đếm số phần tử lẻ trong mảng hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn

 • Ngày đăng: 7/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 97327 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Trong bài học này, bạn sẽ cùng Lập Trình Không Khó thực hành với bài tập tính tổng các số lẻ trong mảng 1 chiều nhé để ôn tập kiến thức mảng 1 chiều nhé.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

 • Xem Ngay

2. Bài tập C cơ bản: viết hàm đếm số phần tử lẻ trong mảng

 • Tác giả: codelearn.io

 • Ngày đăng: 24/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 96314 lượt đánh giá ]

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho mảng các số nguyên n phần tử arr được nhập từ bàn phím. Bạn hãy viết hàm trả về số phần tử lẻ trong mảng arr

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mảng các số nguyên n phần tử arr được nhập từ bàn phím. Bạn hãy viết hàm trả về số phần tử lẻ trong mảng arr Bài tập C cơ bản: viết hàm đếm số phần tử lẻ trong mảng | Codelearn...

 • Xem Ngay

  3. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong …

  • Tác giả: howkteam.vn

  • Ngày đăng: 10/4/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 40952 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

  • Tóm tắt: Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng.

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Yêu cầu bài toán. Viết hàm đếm các phần tử chẵn, hàm đếm các phần tử lẻ trong mảng. Hướng dẫn. Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++....

  • Xem Ngay

  4. Đếm số phần tử trong mảng C++ | Laptrinhcanban.com

  • Tác giả: laptrinhcanban.com

  • Ngày đăng: 16/8/2021

  • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 27687 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

  • Tóm tắt: Hướng dẫn các cách đếm số phần tử trong mảng C++. Bạn sẽ học được cách đếm số phần tử giống nhau trong mảng C++, cách đếm số phần tử khác nhau trong mảng C++, cách đếm số lần xuất hiện của một phần tử

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-10-07 · Đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng C++. Để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng C++, ví dụ như là đếm số lần xuất hiện của phần tử x trong mảng có n phần tử chẳng hạn, chúng ta đơn giản tạo một vòng lặp và so sánh phần tử đó với từng phần tử trong mảng xem có bao ......

  • Xem Ngay

  5. Đếm số phần tử trong mảng C | Laptrinhcanban.com

  • Tác giả: laptrinhcanban.com

  • Ngày đăng: 8/1/2021

  • Xếp hạng: 4 ⭐ [ 14799 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

  • Tóm tắt: Hướng dẫn các cách đếm số phần tử trong mảng C. Bạn sẽ học được cách đếm số phần tử giống nhau trong mảng C, cách đếm số phần tử khác nhau trong mảng C, cách đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

  • Xem Ngay

  6. Nhập vào 1 mảng, đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử lẻ.

  • Tác giả: hoc24.vn

  • Ngày đăng: 16/1/2021

  • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 68697 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

  • Tóm tắt: Nhập vào 1 mảng, đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử lẻ. Tính tổng các phần tử mảng.

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trà Mít. 20 tháng 3 2017 lúc 21:05. Viết chương trình nhập vào một mảng gồm N phần tử, in ra mảng vừa nhập, in ra các phần tử là số chẵn trong mảng, đếm xem có bao nhiêu phần tử là số nguyên âm trong mảng [ N nhập từ bàn phím] Các bạn nào biết làm thì giúp mình với mai ......

  • Xem Ngay

  7. Tìm Số Nguyên Tố Trong Mảng Pascal - goodsmart.com.vn

  • Tác giả: goodsmart.com.vn

  • Ngày đăng: 28/8/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 89401 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

  • Tóm tắt: Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề đếm các số nguyên tố trong mảng pascal hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp: 1, pascal nhập mảng,điếm số phần tử là số nguyên tố trong mảng! Tác giả: nt11c7

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2022-05-12 · Tóm tắt: Pascal: Nhập một số trong những nguyên n, đếm xem gồm bao nhiêu số yếu tắc trong khoảng từ một đến n. 7. Đếm số nguyên tổ vào mảng 1 chiều. Tác giả: codeturbopascal.forumvi.com . Đánh giá: 5 ⭐ [ 77694 lượt reviews ] Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐ . Đánh giá bèo nhất: 3 ⭐...

  • Xem Ngay

  8. Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++

  • Tác giả: freetuts.net

  • Ngày đăng: 29/2/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 75603 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

  • Tóm tắt: chương trình liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++. Đây là một bài tập thường gặp khi bắt đầu với một ngôn ngữ nào đó

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau. Các bạn chỉ cần thay thế printf [] và scanf [] trong ngôn ngữ C bằng cout [] và cin [] trong ngôn ngữ C++....

  • Xem Ngay

  9. Đếm các nhóm con có các phần tử chẵn và lẻ giống nhau

  • Tác giả: vi.tutorialcup.com

  • Ngày đăng: 23/8/2021

  • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 60014 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

  • Tóm tắt: Giả sử bạn đã cho một mảng số nguyên có kích thước N. Vì có số, số là số lẻ hoặc số chẵn. Câu lệnh vấn đề là đếm mảng con với cùng số chẵn và

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phân tích độ phức tạp để đếm các phân nhóm con có các phần tử chẵn và lẻ giống nhau Thời gian phức tạp. O [n] Ở đâu “N” là số phần tử trong mảng. Không gian phức tạp. O [2n] Ở đâu “N” là số phần tử trong mảng....

  • Xem Ngay

  10. Viết Chương Trình C Bằng đệ Quy đếm Số Phần Tử Chẵn,lẻ Trong …

  • Tác giả: mtrend.vn

  • Ngày đăng: 30/5/2021

  • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 95678 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

  • Tóm tắt: Viết chương trình C bằng đệ quy đếm số phần tử chẵn,lẻ trong mảng[Ko dùng vòng lặp for] VD:Cho mảng 6 5 7 4 9 Xuất: Có 2 ptử chẵn và 3 ptử lẻ trong mảng.

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2021-08-22 · Viết chương trình C bằng đệ quy đếm số phần tử chẵn,lẻ trong mảng[Ko dùng vòng lặp for] VD:Cho mảng 6 5 7 4 9 Xuất: Có 2 ptử chẵn và 3 ptử lẻ trong mảng....

  • Xem Ngay

  11. Đếm số phần tử chẵn lẻ | Văn Tường - WordPress.com

  • Tác giả: vantuongts.wordpress.com

  • Ngày đăng: 25/1/2021

  • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 70436 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

  • Tóm tắt: Đếm số phần tử chẵn int demchan [int a[], int n]; int demchan [int a[], int n] {

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2012-12-27 · Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:...

  • Xem Ngay

  12. Bài 42. Tính tổng các số lẻ, chẵn trong mảng 1 chiều

  • Tác giả: nguyenvanhieu.vn

  • Ngày đăng: 28/1/2021

  • Xếp hạng: 1 ⭐ [ 18450 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

  • Tóm tắt: Trong bài học này, bạn sẽ cùng Lập Trình Không Khó thực hành với bài tập tính tổng các số lẻ trong mảng 1 chiều nhé để ôn tập kiến thức mảng 1 chiều nhé.

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tính tổng các số lẻ, chẵn trong mảng 1 chiều. Bài 42. Tính tổng các số lẻ, chẵn trong mảng 1 chiều. Ở bài học trước, chúng ta vừa tìm hiểu về mảng 1 chiều. Do đó, để tăng cường kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành những bài tập về mảng 1 chiều. Trong bài ......

  • Xem Ngay

  13. đếm số lượng số chẵn trong mảng - 123docz.net

  • Tác giả: 123docz.net

  • Ngày đăng: 10/6/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 33040 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

  • Tóm tắt: - 123doc - thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu, sách, sách số, ebook, audio book, sách nói hàng đầu Việt Nam

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2016-10-20 · Xóa các phần tử có chỉ số k trong mảng . ... Tính tổng các giá trị có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ trong mảng 1 chiều các số nguyên . ... Đếm số lượng số chẵn mảng #include #include #include #define MAX 100 void nhap [int a[], int &n] { ......

  • Xem Ngay

  14. Tính trung bình số chẵn/lẻ trong mảng - sinhvientot.net

  • Tác giả: sinhvientot.net

  • Ngày đăng: 30/8/2021

  • Xếp hạng: 2 ⭐ [ 44702 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

  • Tóm tắt: Bài viết về Tính trung bình số chẵn/lẻ trong mảng - sinhvientot.net. Đang cập nhật...

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2017-05-05 · 4. 10744. Bài toán: Tính trung bình số chẵn/lẻ trong mảng. Input: mảng a có n phần tử. Xử lý: duyệt mảng, tìm tất cả phần tử chẵn. Tính tổng các giá trị chẵn trong mảng. Đếm các phần tử chẵn. Tính giá trị trung bình. Output: giá trị trung bình các phần tử chẵn....

  • Xem Ngay

  15. Đếm phần tử âm dương có trong mảng | Văn Tường

  • Tác giả: vantuongts.wordpress.com

  • Ngày đăng: 27/6/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 46814 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

  • Tóm tắt: Đếm số phần tử dương có trong mảng int demduong [int a[], int n]; int demduong [int a[], int n]

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2012-12-27 · Đếm số phần tử dương có trong mảng int demduong [int a[], int n]; int demduong [int a[], int n]...

  • Xem Ngay

  16. viết hàm đếm các phần tử chẵn lẻ trong mảng - 123doc

  • Tác giả: 123docz.net

  • Ngày đăng: 24/3/2021

  • Xếp hạng: 1 ⭐ [ 79117 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

  • Tóm tắt: Tìm kiếm viết hàm đếm các phần tử chẵn lẻ trong mảng , viet ham dem cac phan tu chan le trong mang tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ta gọi Pn [Qn] là các số phânhoạch chẵn [lẻ] .Nhận xét. 1] Vì tổng các số chẵn là số chẵn nên E2n+1,k= 0 ∀n, ... tại tương ứng 1-1 giữa các phần tử của các tập hữu hạn X và Y thì X và Y có cùng số phần tử. Ví dụ 1.1. Cho tập hợp X gồm n phần tử phân biệt. Có bao ......

  • Xem Ngay

  17. Đếm số lượng các phần tử trong mảng có giá trị chẵn ở vị trí lẻ

  • Tác giả: www.youtube.com

  • Ngày đăng: 8/8/2021

  • Xếp hạng: 3 ⭐ [ 62229 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

  • Tóm tắt: Bài viết về Đếm số lượng các phần tử trong mảng có giá trị chẵn ở vị trí lẻ. Đang cập nhật...

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 7: Đếm số lượng các phần tử trong mảng có giá trị chẵn ở vị trí lẻ....

  • Xem Ngay

  18. nhập mảng a, in mảng đã nhập, tính tổng, tích, tổng chẵn, tổng lẻ …

  • Tác giả: hoc24.vn

  • Ngày đăng: 30/8/2021

  • Xếp hạng: 4 ⭐ [ 48717 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

  • Tóm tắt: nhập mảng a, in mảng đã nhập, tính tổng, tích, tổng chẵn, tổng lẻ trong mảng trong pascal 

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: sử dụng con trỏ để làm các bài tập sau đây 1.1 Mảng một chiều Nhập 2 dãy số nguyên A, B gồm m, n phần tử [1 ≤ n, m ≤ 25]: o Xuất ra những phần tử có trong A mà không có trong B o Ghép A, B thành C sao cho C không có phần tử trùng nhau 1.2 Mảng hai chiều...

  • Xem Ngay

  19. Đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng

  • Tác giả: nguyenvanhieu.vn

  • Ngày đăng: 1/5/2021

  • Xếp hạng: 4 ⭐ [ 50364 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

  • Tóm tắt: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề bài: Hãy đếm số lượng số nguyên tố có trong mảng 1 chiều, mảng 2 chiều sử dùng hàm trong C/C++. Kiến thức yêu cầu: Nhập xuất mảng 1 chiều; Nhập xuất mảng 2 chiều; Kiểm tra số nguyên tố; Đếm số lượng số nguyên tố mảng 1 chiều. Code tham khảo:...

  • Xem Ngay

  20. Đếm số lượng các phần tử dương trong mảng. - Nguyễn Phương …

  • Tác giả: hoc247.net

  • Ngày đăng: 15/7/2021

  • Xếp hạng: 5 ⭐ [ 55732 lượt đánh giá ]

  • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

  • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

  • Tóm tắt:

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2018-10-04 · viết chương trình nhập dãy số tự nhiên. Hãy đếm và in ra màn hình số phần tử lẻ, tính tổng các số lẻ trong n số vừa nhập từ bàn phím. Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời . Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!...

  • Xem Ngay

  Video liên quan