Villains là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ villains/ tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm villains/ tiếng Anh villains/
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ villains/

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

villains/ tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ villains/ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ villains/ tiếng Anh nghĩa là gì.


quảng cáo

Dầu Gội Head&Shoulders chai 1800ml 296.000 đ 363.000 đ (giảm 18%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới villains/

 • poniarded tiếng Anh là gì?
 • green goods tiếng Anh là gì?
 • perspicacity tiếng Anh là gì?
 • marriageable tiếng Anh là gì?
 • cubicalness tiếng Anh là gì?
 • superorganism tiếng Anh là gì?
 • commiserator tiếng Anh là gì?
 • shedding tiếng Anh là gì?
 • maximal tiếng Anh là gì?
 • high-minded tiếng Anh là gì?
 • phonologists tiếng Anh là gì?
 • supposing tiếng Anh là gì?
 • cylindrical boule tiếng Anh là gì?
 • crone tiếng Anh là gì?
 • pluckier tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của villains/ trong tiếng Anh

villains/ có nghĩa là: Không tìm thấy từ villains/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng villains/ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ villains/ tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Không tìm thấy từ villains/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!