Word crimes là gì - Nghĩa của từ word crimes


Là gìNghĩa của từWord crimes

word crimes có nghĩa là

1. Tội phạm chống lại chữ.Thông thường cam kết trên internet, tuy nhiên chúng thường được tìm thấy khi nói.
2. Một bài hát được phát hành bởi "Weird Al" Yankovic trong album của mình "niềm vui bắt buộc".Đó là một nhại lại của "dòng mờ" bởi Robin Thicke.

Ví dụ

1. Cam kết của bạn Tội phạm
2. Đó là thời điểm tốt
Để học một số ngữ pháp
Bây giờ tôi đã stammer
Làm việc trên ngữ pháp đó
Bạn nên biết khi nào
Nó ít hơn hoặc nó ít hơn
Giống như những người đã
Không bao giờ lớn lên trong một cống
Tôi ghét những lời phạm tội từ này
Giống như tôi có thể quan tâm ít hơn
Điều đó có nghĩa là bạn quan tâm
Ít nhất là một chút
Đừng là một kẻ ngốc
Bạn sẽ chậm lại
Và sử dụng đại từ đúng
Hiển thị thế giới bạn không có chú hề