Xenovia là gì - Nghĩa của từ xenovia


Là gìNghĩa của từ

xenovia có nghĩa là

Một cô gái rất xinh đẹp và quyết tâm sẽ lớn lên để rất thành công.Rất khó bị phá vỡ và có thể chịu được sự nhấn mạnh nhất trong dễ dàng.Không giết tinh thần cô gái này, cô ấy quá mạnh có đầu óc.

Ví dụ

Chết tiệt, cô ấy luôn luôn cố gắng khó nhất, cô ấy là một Xenovia như vậy

xenovia có nghĩa là

Một thanh trượt

Ví dụ

Chết tiệt, cô ấy luôn luôn cố gắng khó nhất, cô ấy là một Xenovia như vậy