Youtube viết tắt là gì


Hỏi ĐápLà gì

Mục lục

  • 1 Untitled
  • 2 Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 17 tháng 10 năm 2019
  • 3 Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 18 tháng 12 năm 2019
  • 4 Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 8 tháng 1 năm 2020
  • 5 Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 18 tháng 2 năm 2020
  • 6 Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 28 tháng 2 năm 2020
  • 7 Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 5 năm 2020
  • 8 Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 22 tháng 6 năm 2020
  • 9 Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 7 tháng 8 năm 2020
  • 10 Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 8 năm 2020

UntitledSửa đổi

YouTube nghĩa là gì nhỉ, mình đoán cũng như Ubuntu, YouTube có lẽ đọc là You-Too-bee  thảo luận quên ký tên này là của 125.235.44.82 (thảo luận  đóng góp) vào lúc 05:16, ngày 30 tháng 7 năm 2007‎.

YouTube đọc là You-Tube (cái ống bạn) với hai âm tiết.  Trong tiếng Mỹ lóng, TV còn được gọi là "boob tube" (cái ống của mấy kẻ ngốc) hay ngắn hơn là "tube".  Cho nên YouTube có thể được hiểu đơn giản là "TV của chính bạn".  Nguyễn Hữu Dụng 05:25, ngày 30 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Cái khẩu hiệu mình chỉ dịch là phát sóng chính bạn hay hơn hay là hãy phát sóng chính bạn nhỉ ? Em nghe hãy thấy nó gượng ép thế nào í.
Muốn tham gia quá mà bận học nên chỉ góp ý cho cách dịch thôiKick:MetoΜαγντφτερ 11:24, ngày 29 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Sao lại phiên âm là  /ju: tju:b/ nhỉ, mình nghe trên mạng toàn là /ju: tu:b/ thôi (túp chứ không phải tiu). Hình như British English đọc tube là /tj:u/ nhưng mà quả thực mình chưa bao giờ nghe /ju: tju:b/  thảo luận quên ký tên này là của 113.179.233.224 (thảo luận  đóng góp) vào lúc 13:12, ngày 3 tháng 5 năm 2013‎.

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 17 tháng 10 năm 2019Sửa đổi

2402:800:63A1:A130:64BA:DE08:7BA0:6C50 (thảo luận) 01:31, ngày 17 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 18 tháng 12 năm 2019Sửa đổi

113.185.47.102 (thảo luận) 06:48, ngày 18 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 8 tháng 1 năm 2020Sửa đổi


27.3.32.140 (thảo luận) 19:04, ngày 8 tháng 1 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 18 tháng 2 năm 2020Sửa đổi

2405:4800:1A1F:3C10:BA6B:23FF:FEF1:A94 (thảo luận) 11:11, ngày 18 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 28 tháng 2 năm 2020Sửa đổi

42.119.155.101 (thảo luận) 18:03, ngày 28 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 5 năm 2020Sửa đổi

1.53.48.235 (thảo luận) 22:00, ngày 8 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 22 tháng 6 năm 2020Sửa đổi

171.239.239.116 (thảo luận) 11:01, ngày 22 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 7 tháng 8 năm 2020Sửa đổi

115.74.24.92 (thảo luận) 14:28, ngày 7 tháng 8 năm 2020 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 8 năm 2020Sửa đổi

2001:EE0:4983:C00:514D:DDE9:A7D0:AC7D (thảo luận) 07:59, ngày 8 tháng 8 năm 2020 (UTC)